Alicja Jaroszek – Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, z urodzenia Gdańszczanka. Obecnie mieszka i tworzy w Warszawie. W wolnych chwilach miłośniczka fotografii jako formy uchwycenia czasu zatrzymanego w przestrzeni. Swoją inwencję artystyczną ogranicza jednak do „dwuwymiarowego ładu’’, łącząc wiele technik malarskich z plastycznością rysunku oraz szczegółowością i lekkością grafiki. 

Wystawy autorskich prac oraz wernisaże w Warszawie, Gdańsku i Białymstoku utwierdziły Alicję w przekonaniu o słuszności wyboru swoich priorytetów. Dodatkową motywacją stały się osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach, w tym między innymi 2. miejsce w konkursie „Szkice Architektoniczne” na Międzynarodowych Targach BUDMA w Poznaniu. Wybrany przez NOT – Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Gdańsku, projekt cyklu okładek dla krajowych wydawnictw technicznych zainicjował współpracę z kolejnymi wydawnictwami.

U podstaw każdego jej projektu leży odręczny szkic – projekcja analitycznego sposobu postrzegania, kojarzenia i syntezy – formy i obrazu. Nieskrępowana techniką i modelami, wizjonerska spontaniczność i użyteczna kreatywność, to słowa klucze dla jej projektów! Praca artystyczna jest dla Alicji pewnego rodzaju odskocznią od codziennych projektów architektonicznych.

To tu, za pośrednictwem synergii barw i faktury materiałów przekute zostają jej spostrzeżenia i zasoby wizjonerskie, na właściwe jej temperamentowi i sposobowi percepcji świata obrazy. Daje to upust nagromadzonym emocjom i pozwala na rozwijanie pasji jaką jest dla niej malarstwo.

Alicja Jaroszek brała udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych, w tym:

– Wernisaż prac pt. „ZMAGANIA POZORÓW’’ w Pomorskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, 2017r.

– Pierwszy wernisaż prac, otwierający cykl wystaw prac studentów na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, 2017r.

– Wystawa prac w ramach współorganizowania Europejskich Dni Dziedzictwa w Socach wraz z Fundacją „Ocalmy Soce i okolice od zapomnienia” oraz z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury, 2019r.

– Wystawa prac w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich laureatów konkursu ,,Szkice Architektoniczne’’ – edycja 2019 (Organizator konkursu: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Partner konkursu: Izba Architektów RP), 2019r.